Beschrijving

*Trainingsschema 1x per maand
*voedingsschema 1x per maand
*Voeding beoordelen 1 x per maand
*Filmpjes beoordelen 1 x per maand
*Voortgang gesprek 1 x per maand